Hem » Motor/Elsystem » Elsystem CDI etc. » Elektronicbox version H för mc
Artnr: 361-923
Artikelnamn: Elektronic box version H
1583 kr

Elektronicbox version H för mc

Beskrivning

Electronic box Version H

 Elektronisk låda Version H

Storleken har betydelse ! Detta är den minsta elektroniska lådan på marknaden. Lådan kan styra de viktigaste elektriska funktionerna på din motorcykel från en central plats. Electronicbox har följande funktioner:

ljusstyrning med omkopplare och tryckknapp möjlig
Fläktstyrning med omkopplare och tryckknapp möjlig
nödsymbolfunktion
2 x blinkar när tändningen slås på
komfort flaskfunktion
Kontroll av horn
Styrning av startreläer

På grund av en mikrokontroller kan du använda en tunn kabel från kontrollboxen till styrenheten. Detta förenklar ledningarna för att lägga kabel i styren. Den blinkande hastigheten är cirka 90 cykler / minut och ändras inte om du använder LED-lampor. En komfortflaskfunktion kan aktiveras och stänger automatiskt av svängsignalen efter 20 x eller 40 x om ingen knapp trycks in under tiden. När du använder knappar kan du aktivera en nödljusfunktion samtidigt som du trycker på blinkande knappar (till exempel, tryck och håll vänster, höger, tryck och håll ner vänster släpp) Den här funktionen stoppas genom att trycka på en knapp. En kortvarningsblinkersfunktion (2x) kan aktiveras när du slår på tändningen.

De flesta funktioner kan ändras utan problem från användaren. Håll bara hörnknappen intryckt medan du slår på 12V och lådan är i programmeringsläget efter att du släppt knappen. En kort blixt kommer att indikera denna status. Du kan ändra funktionen genom att trycka på vänster eller höger indikeringsknapp. Du växlar till nästa programm-läge med ytterligare en tryckning på hornknappen. Indikatorerna kommer att flach 2 gånger för att visa dig statusen. Följande alternativ är möjliga:

Nummerläge för blinkar Vänster blinkerknapp Höger blinkerknapp Beskrivning
1 x Visa blinkers Av På 2 nödsignaler blinkar när strömmen är påslagen
2 x Flasher auto off Av På Flaskan stängs av efter 20 eller 40 gånger
3 x Flasher auto off 20 blinkar 40 blinkar Antal upprepningar när Flasher Auto är på
4 x Lågt ljus På Av Blinkarna lyser med cirka 25% när flaskfunktionen är avstängd
5 x Ljusreglering med strömbrytare eller tryckknapp Ljusbrytare Ljusknapp H-lådan kan användas med en ljusbrytare eller en tryckknapp
6 x Flaskerkontroll med brytare eller tryckknapp Flasher switch Flaskerknapp H - Boxen kan användas med en brytare eller en knapp för flaskreglaget
7 x Startljusläge Alla lampans utgångar påverkas inte Alla lampans utgångar är avstängda när Alla lampans utgångar kan stängas av vid start av motorn

Funktionerna skrivs i E-Eprom och kan ändras till varje gång. Observera att du måste stänga av lådan i minst 10 sekunder för att kunna ladda ut de interna kondensatorerna innan du kan ändra inställningarna igen.

 
SKU 361-923
Typ Blink
Nytt i månaden L03
Varumärke Axel Joost
Spänning [V] 12 V

Dela

Blogga om