Regler för blinkers till motorcykel 2017

Regler för blinkers på motorcykel 2020

Regler för blinkers till motorcykel

Viktigast att veta är att de gamla reglerna för äldre motorcyklar endast gäller oförändrade fordon.

Om dina blinkers har flyttats/ändras MÅSTE de tydligt ses från en plats 5m mitt framför och 5m mitt bakom motorcykeln.

Avståndet måste vara 240mm mellan de lysande ytorna fram och 180mm bak. Lägsta placering är 350mm och högst 1200mm från marken.

Blinkers på styret får ej ersätta bakre blinkers på ändrat fordon.

Följ inte Vägverkets regler som kommer högt upp på googles resultat då detta inte gäller för ändrade fordon. Jag har varit i kontakt med dem och vi är överens om att de har vilseledande uppgifter på sin hemsida men de har fortfarande inte tagit bort dokumentet.

Källa: http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr023.pdf (endast oförändrade fordon)

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202020_39.pdf (samtliga regler för besiktning, se bilaga 2, motorcykel)

Länk till våra blinkers mc!